Museet öppnades för allmänheten den 4 juni
Brödtext
Välkommen till vårt fina nya museum. Den 4 juni öppnade vi dörrarna igen efter ett omfattande förnyelsearbete som involverat stora skaror av människor. Vi hoppas att du skall få en unik upplevelse och en sann känsla för vårt lands historia, oberoende av ålder eller tidigare erfarenhet.