Bli medlem

Blev du intresserad av vår verksamhet? Du är hjärtligt välkommen som medlem i vår förening. Genom ditt medlemskap stöder du vår viktiga verksamhet. Genom våra medlemsbrev som vi skickar ut flera gånger i året håller du dig uppdaterad med allt som händer.

Våra medlemmar har fritt inträde till museet.

Skicka en fritt formulerad ansökan till vår verksamhetsledare Martina Lindberg. Ansökan bör innehålla namn och kontaktuppgifter. Meddela oss också om den sökande är vkrigsveteran eller krigsänka. Dessa betalar ingen medlemsavgift.

Medlemsavgiften för 2019 är 20 € /per person.

Samfund kan också bli medlemmar i vår förening. Årsavgiften är då 200 €.

Betalningsanvisningar för medlemsavgiften skickas ut efter att styrelsen godkänt medlemsansökan.

Donationer och tips

Det förnyade museet har långt förverkligats genom privata donationer och frivilliga krafter. Vi är mycket tacksamma för alla understöd vi kan få. Även små bidrag och insatser är välkomna.


Vi är också öppna för tips och idéer utifrån. Ta gärna kontakt om ni har frågor eller idéer för verksamheten. Vi välkomnar dig med i arbetet med den värdefulla målsättningen – att skapa ett levande och aktivt museum.

Med bästa hälsningar

Krigshistoriska föreningen i Västnyland

Martina Lindberg, verksamhetsledare 

+358 50 5666 223
martina.lindberg@brev.fi