Hangö Frontmuseum håller höstöppet

Brödtext

Hangö Frontmuseum är öppet hela hösten lördagar kl. 11-16 och andra tider på beställning.

Bunkermuseet Irma i Harparskog öppet på beställning.

För grupper ordnar vi också bunkervandringar, där man under tre timmar besöker sju bunkrar som ingick i försvarslinjen runt Hangö. Boka din egen tur!

 

Ta kontakt:

info@frontmuseum.fi

044 700 1941

Välkommen på besök!