Skolor

Planera skolbesöket

Hangö Frontmuseum erbjuder avgiftsfria besök för alla skolgrupper. Besöken kan bokas måndag-fredag under skoltid. Ta kontakt med oss – vi är flexibla angående tiderna.

Vad kostar besöket?

Besöket och guidningen är gratis för alla skolgrupper. Transporterna står skolan för. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för transporterna från Svenska Kulturfonden (www.kulturfonden.fi)

Hur lång tid tar ett besök?

Räkna gärna med 2 h tid för skolbesöket. Inne tittar vi på utställningen och utanför finns en krigsstig, där man ser spår av kriget i museets närterräng. Ute på gården finns löpgravar, eldställningar och flera intressanta utställningsobjekt, bl.a. en pansarvagn. Dessutom finns det en hinderbana invid museet.

 

Hur stora grupper tas emot?

Det är önskvärt att eleverna kommer klassvis eller i mindre grupper. Maxantal för grupperna är 20–25 för att eleverna ska hållas samlade – och se och höra – och således få ett lyckat besök hos oss! Vi tar också emot grupper på upp till 50 elever, då delas gruppen i två delar så att ena delen först är inne och andra ute (tillsammans med läraren) och sedan byter grupperna plats.

Vad ska vi äta?

Skolgrupper får äta medhavd mat i museets utrymmen. I kantinen kan man köpa dricka och smått tilltugg.

Program för skolgrupper

Vi har skräddarsytt olika programhelheter för åk 1–3, 4–6, 7–9 samt gymnasier och yrkesskolor. I besöket ingår en guidning av utställningen, en promenad längs Krigsstigen i museets närterräng samt uppgifter att utföra på plats. Reservera ca 2 h för besöket. Efter besöket får läraren ännu uppgifter och tips på hur man kan behandla ämnet efter besöket i skolan. Uppgifterna varierar beroende på elevernas ålder.

Om gruppen har mera tid kan vi också ordna ett besök till försvarslinjen i Harparskog. Då besöker vi bunkern Irma som ligger i Skogby ca 5 km från museet. Bunkern var under kriget en del av försvarslinjen och utanför bunkern ser man ännu idag det enorma pansarhindret som spärrade av Hangö udd.

Priser

Alla skolgrupper har gratis inträde och får en guidning av vår personal. Skolorna står själva för transporterna.

Boka

Vi tar emot skolgrupper året runt! Boka tid för ditt besök!

Kontaktuppgifter: museum@frontmuseum.fi