Bunkermuseet Irma

Bunkern Irma 302 är Harparskoglinjens pärla. Den ligger ca 5 km från Hangö Frontmuseum mot Ekenäs (adress Mannerheimvägen 56, 10680 Raseborg). Bunkermuseet är öppet under sommarveckosluten och andra tider enligt överenskommelse. Största delen av bunkerns interiör är ursprunglig och den är försedd med en 45 mm pansarvärnskanon och ett maskingevär. Bunkern erbjuder en autentisk miljö och den ger en inblick i vardagen på fronten under kriget.

 

Harparskoglinjen

Den ca 40 km långa försvarslinjen byggdes under mellanfreden och den består av över 40 betongbunkrar och ett ca 5 km långt pansarhinder. Linjen byggdes som en del av Salpalinjen för att förhindra ett anfall från den sovjetiska militärbasen i Hangö.