Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf.

Krigshistoriska föreningen i Västnylands huvudsakliga uppgift är bevara och vårda minnen av krigshistoriska händelser inom området. Tyngdpunkten ligger på händelserna vid Hangöfronten under krigsåren 1939–1941.

Krigshistoriska föreningen i Västnyland grundades i slutet av 2015 och upprätthåller idag både Hangö Frontmuseum och Bunkermuseet Irma.

Föreningen är en gemensam förening för Hangö, Ekenäsnejden, Snappertuna och Karis krigsveteranföreningar.

 

Bli medlem

Du är hjärtligt välkommen som medlem i vår förening. Genom ditt medlemskap stöder du vår verksamhet. Våra medlemmar har fritt inträde till museet.

För att bli medlem, skicka ditt namn och dina kontaktuppgifter till:

info@frontmuseum.fi

Hangöuddsvägen 1625, 10820 Lappvik

Medlemsavgiften för årsmedlemmar år 2022 är 20 € / person. Krigsveteraner och -änkor betalar inte medlemsavgift.

Samfund kan också bli medlemmar i vår förening. Årsavgiften är då 200 €.

Betalningsanvisningar för medlemsavgiften skickas ut efter att styrelsen godkänt medlemsansökan.

Styrelsen

Styrelsens viktigaste uppgifter är att sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och förordning. Den ser också till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på tillförlitligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även ansvaret för att föreningens syfte förverkligas och att verksamheten utvecklas. Styrelsen fattar beslut inom ramen för föreningens stadgar, förbereder föreningens möten och representerar föreningen utåt. Styrelsen kan enligt behov utnämna olika arbetsgrupper för att underlätta sitt arbete.

 

Styrelsemedlemmarna 2023

Karl Gustav Storgårds (ordförande), Sture Söderholm (viceordförande), Jan-Mikael Ekholm, Lars Björklöf, Dan Lindholm, Yrjö Sahlstedt, Åke Frondén, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Fredrik Kevin, Lars Selenius, Kajo Söderlund, Björn Lindroos samt Marko Nieminen.

Styrelsen består av personer som har erfarenhet av företags- och föreningslivet i regionen. Vissa har uppgifter inom det militära och/eller erfarenhet av arbetet för krigsveteranerna och samarbetet med veteranföreningarna i regionen.