Krigshistorisk utfärd till Hästöarkipelagen

Brödtext

 

Den krigshistoriska utfärden till Hästö tar dig tillbaka i tiden till 1941 och till den frontlinje som gick genom ögruppen kring Hästö. Under utfärden får du under ledning av en sakkunnig guide uppleva slagfälten ute på öarna och höra om de strider som utkämpades på öarna.

Utöver de landområden som Finland tvingades avstå ifrån i samband med Moskvafreden 12.3.1941 skulle även Hangö udd utarrenderas som marinbas till Sovjetunionen. Arrendeområdet bestod av Hangö udd med kringliggande vattenområden och ca 400 öar. De människor som bodde på området gavs endast tio dagar tid för att evakuera och Hangö udd överläts till Sovjetunionen 22.3.1940. Både Finland och Sovjetunionen började omedelbart befästa gränsen och den finska Harparskoglinjen är än i dag ett gammalt frontavsnitt med befästningar på olika ställen.

Frontlinjerna i skärgården på östra och västra sidan om Hangö var inte fasta och i då fortsättningskriget bröt ut 25.6.1941 utkämpades strider på bägge sidor om Hangö udd. Vår militärhistoriska utfärd tar dig till ögruppen kring Hästö, där de hårdaste striderna väster om Hangö udd utkämpades i juli 1941.

Under den krigshistoriska utfärden får du under ledning av en sakkunnig guide från Hangö Frontmuseum lära dig mer om de händelser som utspelade sig i arkipelagen kring Hästö i juli 1941. Utöver guidningen ingår landstigning på de verkliga slagfälten. Utfärdens längd är 4 timmar och priset 90 €/person.

Utfärden utgår från småbåtshamnen i Predium. Vi rekommenderar att ni anländer minst 15 minuter före avgång. Betalning i Predium hamns kassa.

Observera att den guidade turen innehåller fysiskt krävande promenader på holmarna. Var förberedd med vattenflaska och bra skor.

 

Boka en privat guidad tur i skärgården för 12 personer. Ta kontakt:

info@frontmuseum.fi

044 700 1941