Frontmuseet utvidgas

Brödtext

Frontmuseet fick en ny tillbyggnad år 2023. Just nu bygger vi upp en ny utställning i utrymmet. På vår Facebook-sida kan du följa med hur arbetet framskrider: www.facebook.com/frontmuseum

Utrymmet kommer att inhysa en källare med lagerutrymme och en ny utställning. Temat för den nya utställningen är hemmafronten och för den bygger vi upp ett hem i Hangö år 1940. Den nya utställningen öppnar inför sommarsäsongen 2024.

 

Försvarsminister Antti Kaikkonen murade grundstenen i september 2022.

Den nya byggnaden bär namnet Traditionscentret.

Här inreds den nya utställningen.