Följ med nybygget!

Brödtext

Frontmuseet får en ny tillbyggnad år 2023. På vår Facebook-sida kan du följa med hur bygget framskrider: www.facebook.com/frontmuseum

Utrymmet kommer att inhysa en källare med lagerutrymme och en ny utställning. Temat är hemmafronten och till den utställningen bygger vi upp ett hem i Hangö år 1940. Vi samlar som bäst in material till utställningen, bl.a. möbler, husgeråd, mattor, lampor, prydnads- och bruksföremål. Ta kontakt om du har tips om lämpliga föremål!

info@frontmuseum.fi

044 700 1941