Museets nya Traditionscenter är nu öppet för besökare

Brödtext

Hangö Frontmuseum har utvidgats med en splitterny tillbyggnad som uppfyller alla kännetecken på ett modernt museum. I den nya byggnaden, Traditionscentret, kommer framöver att presenteras högklassiga krigshistoriska utställningar. Tillbyggnaden i två våningar är en betydande utvidgning till museets utrymmen och det finns mycket att se för besökare i alla åldrar.

Traditionscentrets permanenta utställning ”Civila i krigets skugga” berättar om civilas liv under krigstiden på Hangöudd. I utställningen kan besökarna bekanta sig med ett hem i Hangö år 1939 och år 1942. Kontrasten mellan det stämningsfulla hemmet före kriget och det senare krigshärjade hemmet är stark och iscensättningen häpnadsväckande autentisk.

I filmrummet kan besökarna se en gripande dokumentärfilm ”Vi minns kriget” (21 min), där nio personer berättar om sin barndom i Hangö och dess omgivning under och efter kriget. Den otroligt fina scenografin i basutställningen har planerats och är utförd av scenografen Petri Horttana.

Traditionscentrets första temautställning bär namnet ”Veteranens livsstig 1945-2025” och berättar om de händelser och vändpunkter som har påverkat krigsveteranernas liv från krigets slut fram till idag.

Välkomna!