Bunker nr.302 IRMA i Harparskog

Brödtext

 

Några kilometer från Lappvik mot Ekenäs byggdes under kriget en försvarslinje. Denna Harparskog-linje utgjorde en viktig del av Finlands försvar. Pansarhindren som korsar hela Hangö udd består av ca 12 000 stenar och en sten väger ca 4 ton. Utöver detta byggdes också över 30 betongbunkrar på Hangö udd. Bunkern Irma i Harparskog hör till Hangö Frontmuseum.

Bunkern Irma ger en god inblick i hur livet vid fronten tedde sig under kriget. På sin tid rymde den hela sexton soldater. Bunkern är också försedd med en 45 millimeters pansarvärnskanon samt ett maskingevär. Den finns i Harparskog som ligger fem kilometer ifrån museet och är en berörande upplevelse för människor i olika åldrar. 

Irma är år 2018 öppen från 2.6 till 2.9, lö-sö kl. 12-16.
Övriga tider enligt skild överenskommelse. 

Inträde 8 € / person, 5 € / pensionärer och studerande. Fritt inträde för barn under 16 år.

Då Irma är öppen kan man köpa sambiljetter till både museet och bunkern till priset 14 € / person, 8 € / pensionärer och studerande. Man kan även köpa sambiljetter till Irma på förhand från museets biljettförsäljning.

För grupper ordnar vi också bunkervandringar, där man på tre timmar besöker sju bunkrar.

Kontakta oss för mera information!