Bunkermuseet Irma i Harparskog

Brödtext

 

Några kilometer från Lappvik mot Ekenäs byggdes under mellanfreden en försvarslinje. Harparskoglinjen utgjorde en viktig del av Finlands försvar. Pansarhindren som korsar hela Hangö udd består av ca 12 000 stenar. Utöver detta byggdes också över 30 betongbunkrar på Hangö udd. Bunkern Irma i Harparskog hör till Hangö Frontmuseum.

Bunkern Irma ger en god inblick i hur livet vid fronten tedde sig under kriget. På sin tid rymde den hela sexton soldater. Bunkern är också försedd med en 45 millimeters pansarvärnskanon samt ett maskingevär. Den finns i Harparskog som ligger fem kilometer ifrån museet och är en berörande upplevelse för människor i olika åldrar. 

Bunkermuseet Irma är öppet på sommaren lö-sö kl. 12-16. Övriga tider året runt enligt överenskommelse. 

Inträde 10 € / person, 7 € / pensionärer och studerande. Fritt inträde för barn under 16 år.

Under öppettiderna kan man köpa sambiljetter till både Frontmuseet och bunkern till priset 15 € / person, 12 € / pensionärer och studerande.

För grupper ordnar vi också bunkervandringar, där man under tre timmar besöker sju bunkrar som ingick i försvarslinjen runt Hangö.

Kontakta oss för mer information och boka din egen tur!

info@frontmuseum.fi

044 700 1941