Kontakt

Museet - besök och bokningar

Museikoordinator Tarja Kvarnström
+358 44 700 1941
info@frontmuseum.fi

 

Museipedagogik / Skolor / Donationer

Museiamanuens Sonja Bäckman
museum@frontmuseum.fi

 

Museets personal

Museichef Jörgen Engroos

Museikoordinator  Tarja Kvarnström

Museiamanuens  Sonja Bäckman

Museimästare  Guy Gröning

Museibiträde Sebastian Österlund