Kontakt

Museet - besök och bokningar

Museikoordinator Piia Hasselberg
+358 44 700 1941
info@frontmuseum.fi

 

Museipedagogik / Skolor

Amanuens Sonja Bäckman
museum@frontmuseum.fi

 

Museets personal

Museichef Jörgen Engroos

Museikoordinator Piia Hasselberg

Museiamanuens Sonja Bäckman

Museimästare Guy Gröning

Forskare och vapenexpert Martin Grünwald