Krigshistorisk utfärd till Hästöarkipelagen den 21 augusti

Brödtext

På grund av den stora efterfrågan ordnas en utfärd också i augusti! Boka din plats nu!

Den militärhistoriska utfärden till Hästö tar dig tillbaka i tiden till 1941 och till den frontlinje som gick genom ögruppen kring Hästö. Under utfärden får du under ledning av en sakkunnig guide uppleva slagfälten ute på öarna och höra om de strider som utkämpades på öarna.

Utöver de landområden som Finland tvingades avstå ifrån i samband med Moskvafreden 12.3.1941 skulle även Hangö udd utarrenderas som marinbas till Sovjetunionen. Arrendeområdet bestod av Hangö udd med kringliggande vattenområden och ca 400 öar. De människor som bodde på området gavs endast tio dagar tid för att evakuera och Hangö udd överläts till Sovjetunionen 22.3.1940. Både Finland och Sovjetunionen började omedelbart befästa gränsen och den finska Harparskoglinjen är än i dag ett gammalt frontavsnitt med befästningar på olika ställen.

Frontlinjerna i skärgården på östra och västra sidan om Hangö var inte fasta och i då fortsättningskriget bröt ut 25.6.1941 utkämpades strider på bägge sidor om Hangö udd. Vår militärhistoriska utfärd tar dig till ögruppen kring Hästö, där de hårdaste striderna väster om Hangö udd utkämpades i juli 1941.

Under den militärhistoriska utfärden får du under ledning av en sakkunnig guide från Hangö Frontmuseum lära dig mer om de händelser som utspelade sig i arkipelagen kring Hästö i juli 1941. Utöver guidningen ingår landstigning på de verkliga slagfälten. Utfärdens längd är 3-4 timmar. 

Utfärden utgår från småbåtshamnen i Predium med Par Mares m/s Atlanta. Start kl. 11.00. Vi rekommenderar att ni anländer minst 15 minuter före avgång. Om du kommer från Hangö kan du höra dig för om möjligheten till båttransport från Östra hamnen info@parmare.fi.

Köp din biljett nu för att försäkra dig om en plats: