Krigsarkeologiveckoslut vid Hangö Frontmuseum 19-20.10.2019

Brödtext
Det är 78 år sedan striderna vid Hangöfronten. Krigsskådeplatserna är övervuxna och många löpgravar, nästen och andra konstruktioner har rasat ihop eller försvunnit helt. I gravar i skogarna, på holmarna och på havsbottnen vilar ännu ett okänt antal stupade soldater.
 
Krigsarkeologin bidrar med ny information om striderna på Hangöfronten under andra världskriget. Fynden belyser frontvardagen, striderna och människoöden på båda sidor om fronten.
 
Under veckoslutet 19–20 oktober kan besökarna ta del av krigsarkeologernas arbete vid Frontmuseet. I programmet ingår både arkeologiska utgrävningar och föreläsningar.
 
 
 
- Krigsarkeologisk utgrävning
 
Kom och följ med hur arkeologerna i projektet ”Hangö 1941” undersöker resterna av ”Dödens altan”, tunnlarna under Hangövägen och de svenska frivilligas korsu ”Den Gyllene Freden” i främsta linjen. Arkeolog Jan Fast berättar om utgrävningarna på grävningsplatserna både på lördag och söndag kl. 12.
 
Under utgrävningen tar vi emot förhandsanmälningar till Hangö Sommaruniversitets konfliktarkeologikurs år 2020!
- Krigsarkeologiska föreläsningar på Frontmuseet
 
19.10 kl.15.00-16.00‬
 
”Hangö 1941 Hanko” år 2019
 
- Bärgningen av 6 stupade ryska soldater i Tvärminne i Hangö på våren och hösten 2019.
 
- Den krigsarkeologiska inventeringen och dokumentationen av spåren efter striderna vid Bengtskär på våren 2019.
 
Föreläsningarna är på svenska men det går bra att ställa frågor på finska.
 
FM arkeolog Jan Fast, avdelningen för kulturforskning vid Helsingfors Universitet.
 
 
 
 
20.10 kl.15.00-16.00‬
 
Moderna karteringsmetoder och användningen av drönare vid krigsarkeologiska objekt på Hangöfronten. Föreläsningen är på finska.
 
Aleksi Rikkinen, avdelningen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors Universitet.
 
 
 
 
Föreläsning + inträde till museet + kaffe: 10 € /person
 
Dagens meny: Ärtsoppa och pannkaka 10 € /person (serveras kl. 12-14)
 
Betalas på plats med kort eller kontant.
 
Det är gratis att följa med utgrävningarna på museiområdet.
 
Välkommen!