80 år sedan Mannerheim tackade trupperna

Brödtext

Idag har det gått 80 år sedan förbimarschen i Harparskog där Mannerheim tog emot trupperna som stridit vid Hangöfronten. Trupperna samlades på en närbelägen sportplan och Mannerheim tackade trupperna i sitt tal. De svenska frivilliga tackades i en särskild dagorder. Med anledning av minnesdagen ordnandes den 15.12.2021 en minnestillställning vid Mannerheims minnessten i samarbete mellan Nylands brigad och Krigshistoriska föreningen i Västnyland.

 

 

Foton: Multifoto